Bản dựng khách hàng IOM G82 Studio RSR

0
Bản dựng khách hàng IOM G82 Studio RSR

G82 này phải là một trong những sản phẩm yêu thích của chúng tôi, đặc biệt là với BBS E89 Vàng trắng! Khách hàng này đã thấy chúng tôi đã phát triển G80 của riêng mình nhiều như thế nào nên anh ấy muốn tạo một chiếc G82 của riêng mình.

Danh sách ngắn về những gì đã được thực hiện cho đến nay với nhiều hơn nữa trong các tác phẩm
ống xả không có mèo
Bộ trao đổi nhiệt phía trước cuộc đua CSF (Hiện có bộ phận bảo vệ đá tích hợp)
MST tuyển sinh
Chip đèn pha DRL màu vàng
Lò nướng sợi carbon Vortsteiner
Motorsports Hardware Stud Kit + Miếng đệm
Studio RSR 4 điểm Cage/Roll Bar in Performance Gold để phù hợp với BBS
Studio RSR Ghế sau Xóa
Recaro Podiums với Macht Schnell Clubsport Seat Mounts
Bluetooth JB4
Nhiên liệu-Nó! Cảm biến Ethanol

Vui lòng liên hệ để bắt đầu quá trình xây dựng của bạn hoặc nếu có bất kỳ câu hỏi nào!
[email protected]
844-991-5582 Ext. 705

bài viết tương tự

Leave a Reply