Tesla: Sản xuất pin ở Texas vượt trội nhà máy Đức

1
Tesla: Sản xuất pin ở Texas vượt trội nhà máy Đức

Trong một động thái liên quan, Tesla hiện có kế hoạch xây dựng một hoạt động tinh chế lithium hydroxit cấp pin ở Texas hoặc ở Louisiana, theo Reuters, trích dẫn một đơn đăng ký gửi Văn phòng Kiểm soát viên Texas.

Dự án sẽ cho phép Tesla xử lý “nguyên liệu quặng thô thành trạng thái có thể sử dụng được để sản xuất pin”, theo ứng dụng.

Công ty đã mô tả bước này như một cách để đảm bảo dây chuyền cung cấp cho sản xuất pin.

Fitch Ratings đã dự đoán trong một bức thư rằng các nhà sản xuất ô tô khác sẽ tiếp bước Tesla trong lĩnh vực tinh chế lithium tại nhà.

Fitch cho biết: “Chúng tôi tin rằng dự án này của Tesla rất đáng chú ý, vì nó cho thấy tính hiệu quả ngày càng tăng của việc đưa các hoạt động thượng nguồn vào nội bộ để cách ly các công ty chống lại sự biến động giá của lithium”, Fitch nói.

Nhưng Fitch cũng lưu ý rằng các kế hoạch của Tesla đang được thúc đẩy bởi các quy tắc thuế EV mới của Hoa Kỳ.

bài viết tương tự

Leave a Reply